Vidste du at

At transmissionsnettet er forbundet med to underjordiske gaslagre begge drevet af den systemansvarlige Energinet.dk.

Lagres primære rolle er at udjævne markedets svingende efterspørgsel efter gas mellem sommer- og vinterperioden.

 

Markedsfunktionalitet

På det danske naturgasmarked er der flere aktører, der er involveret i at få naturgassen ud til dig som slutbruger.

Naturgassen i Danmark kommer primært fra felterne i Nordsøen igennem et 200 km langt sørør. Gassen kommer i land i Nybro ved Varde, hvor den bliver behandlet, før den bliver ført ud i transmissionsnettet. Det er primært svovl og væske, der bliver fjernet, før gassen er klar.

Transmissionsnettet

Transmissionsnettet (gasnettets motorvej) er i Danmark ejet og drevet af Energinet.dk. Transmissionsnettet er hovedledningen der fordeler gassen ud til de fire distributionsselskaber i Danmark. Energinet.dk står for transport af gassen, de er ansvarlige i tilfælde af nødforsynings situationer, og de er ansvarlige for balancen i det danske gassystem. Trykket i transmissionsledningen er op til 80 bar, og der er endnu ikke tilsat odorant til gassen. Måle- og Regulatorstationer (M/R-stationer) tjener som afregningspunkter til distributionsselskaberne, og trykket reduceres her til 50, 40 eller 19 bar. Det er også her odoranten (lugten) tilsættes.

Distributionsselskaberne

Distributionsselskaberne i Danmark er: DONG Gas Distribution, HMN Naturgas, Naturgas Fyn Distribution samt Aalborg kommune Gasforsyning. De ejer og driver distributionssystemerne (gasnettets landeveje) i hver af deres distributionsområder. Distributionsledningerne fører gassen ved et tryk på op til 7 bar ud til den enkelte kunde i stikledninger.

Lagerselskaber

Der er to gaslagre i Danmark, et i Stenlille på Sjælland ejet og et i Lille Torup i Nordjylland begge ejet og drevet af Energinet.dk. Gaslagrenes primære funktion er at udjævne efterspørgslens udsving mellem sommer og vinter.

Kommercielle brugere

Der er tre typer brugere af transmissions og lagersystemerne: Transportkunder, gasleverandører og lagerkunder.

Transportkunder

Transportkunder er kommercielle aktører, som varetager transport af gas i transmissionsnettet. De køber transportrettigheder af Energinet.dk for at kunne levere gas til gasleverandørerne i distributionssystemerne. Transportkunderne får leveret naturgas ind i transmissionsnettet fra  producenter eller andre transportkunder. Transportkunderne er balanceansvarlige.

Gasleverandører

Gasleverandørerne forsyner forbrugerne med naturgas. Nogle af gasleverandørerne har en særlig forsyningspligt over for forbrugeren. Det betyder, at de er lovbundet til at forsyne forbrugere i bestemte områder. En gasleverandør skal indgå en gasleverandøraftale med et eller flere af distributionsselskaberne for at levere gas til forbrugeren i det pågældende område.

Lagerkunder

Lagerkunderne ejer den del af gassen, som de har fået overdraget af transportkunderne til lagring i gaslagrene. Lagerkunden har mulighed for at sælge gassen til en transportkunde ude i transmissionsnettet eller alternativt overdrage  gassen til en anden lagerkunde i gaslageret.

Forbrugere

Forbrugere er alle, der køber og anvender naturgas til eget forbrug. Der er to slags forbrugere:

Timeaflæste

Timeaflæste forbrugere er virksomheder med en fjernaflæst måler, der typisk aftager mere end 300.000 m3 naturgas om året.

Ikke timeaflæste

Er alle almindelige husstande og virksomheder, der aftager mindre end 300.000 m3 om året. Deres forbrug aflæses hver måned eller hvert år.

Kontakt

For yderligere information:

Anders Cassøe

Sales & Business Development Manager

aca@gaspointnordic.com

Tlf.: 3145 1165